Baars sinds 1832
innovatie in waterbouw

Baars B.V. heeft zich gespecialiseerd in de verhuur en verkoop van modulaire pontons, baggerbakken, zoals elevatorbakken, splijtbakken en beunbakken speciaal voor (verontreinigd) slib.

1421

De Sint Elisabethsvloed
Door een enorme storm en overstroming ontstaat de Biesbosch.

1813

Nederland wordt een koninkrijk. Koning Willem I beslist tot grote waterbouwkundige werken waarmee hij ons land weer op de economische kaart wil zetten. Grote stukken land worden ingepolderd, kanalen gegraven en vaarwegen verbeterd. Veel Sliedrechters verlaten hiervoor het dorp voor langere tijd en gaan ‘buitenaf’ werken.

1832

Kornelis Baars uit Heinenoord begint een scheepswerf in Sliedrecht en gaat houten aken, tjalken en roeiboten bouwen. Al gauw maakt hij naam in zijn vak.

1861

De eerste stoombaggermolen in Nederland is een feit. Deze is gekocht door Adriaan Volker, grondlegger van de Sliedrechtse baggerindustrie. Volker, die de klepschouw al had bedacht, ontwerpt met een bevriende collega de hopperzuiger die later wordt ingezet om de Nieuwe Waterweg uit te graven.

1867

Arie, zoon van Kornelis Baars, begint aan het andere eind van Sliedrecht zijn eigen scheepswerf.

1889

Arie Baars krijgt gemeentelijke vergunning om stalen schepen te gaan bouwen. Hij breidt zijn bedrijf uit met een stenen gebouw en twee smederijen.

1890

Alle grote Nederlandse rivieren hebben een betere water- en ijsafvoer gekregen. Daardoor is ook de kans op overstromingen verminderd. Baars begint met de bouw van baggermaterieel.

1906

Teunis, Arie, Jan en Gerrit Baars, zonen van Arie, beginnen met hun vader een nieuwe scheepsbouwwerf, Scheepsbouwmaatschappij A. Baars & Zonen.

1910

De Sliedrechtse baggervloot dijt uit en de aannemers willen een eigen haven in Sliedrecht om het baggermaterieel te kunnen afmeren.
Toon meer
© Copyright - Baarsbv.com