FAQ – De meest gestelde vragen

Beunbakken

Onze bakken zijn ideaal voor duurzaam vervoer over water van baggerslib, zand, grond en breuksteen.
beunbakken kopen Baars sliedrecht

Er zijn 4 maten beunbakken:

 • 489 m3 : B51,B53
 • 697 m3 : B75
 • 881 m3 : B80,B81, B82,B83
 •  1050m3: B1003, B1004
 • Beunbakken technische specificatie

Download hier onze beunbakken en specificaties

We hebben 7 beunbakken met een geladen diepgang van 2.55 tot 2.57 meter.

transport of hopper barge Baars

Transport hopper barge

Ja de beunbak kan getransporteerd worden naar de projectlocatie. U kunt het transport zelf regelen of aan ons overlaten. Wij huren daar derden voor in en belasten de kosten +  5% bureaukosten rechtstreeks door.

De beunbak mag ook buiten Nederland aangevoerd worden. Baars regelt dan een ’tow’ certificaat en een ‘fit for tow’ certificaat.
Het ’tow’ certificaat geeft aan dat de sleepboot, het personeel en het sleepmateriaal aan de geldende richtlijnen moeten voldoen.
Een ‘fit for tow’ certificaat wordt door een klasse bureau afgegeven in opdracht van ILT afgegeven dat een binnenvaartbak leeg over zee vervoerd mag worden.

De beunbak is een bak met rechte beunwanden en de elevatorbak is een bak met schuine beunwanden. De elevatorbak is door de schuine zijde geschikt om door een bakkenzuiger geleegd te worden en de beunbak is geschikt om door een grijper gelost te worden.

De (onbemande) binnenvaart bakken hebben een Nederlands scheepvaart inspectie plaatje tegen het zetteboord gelast; wanneer dit plaatje is aangebracht hoeft men geen certificaten aan boord te hebben. De certificaten van de zeegaande bakken zijn digitaal, dit betekend dat zij via internet op elk gewenst kunnen worden opgezocht en/of uitgeprint.

De meetbrief wordt gebruikt om het gewicht van de lading volgens de inzinking te bepalen.
Daarnaast wordt vermeld op de meetbrief:
• leeftijd
• afmetingen
• zones waarin het schip bestemd is te varen

De beunstaat wordt gebruikt om de inhoud van de beun te bepalen.

Door het peilen in het beun kan vastgesteld worden aan de hand van de tabel van de beunstaat hoeveel m3 er in het laadruim zit.

Er is standaard geen navigatie verlichting aangebracht op de bakken. Op verzoek kan Baars navigatieverlichting aanbrengen op de bak.

Zonder schriftelijke toestemming van Baars is het niet toegestaan rots te vervoeren.

Elevatorbakken

De elevatorbakken zijn ideaal voor duurzaam vervoer over water van baggerslib, zand, grond en breuksteen.

Er zijn 5 maten elevatorbakken:

 • 240 m3 : B63,B64
 • 250 m3 : B46,B47
 • 300 m3 : B31
 • 425 m3 : B45
 • 475 m3 : B48

Download hier de specificaties van onze elevatorbakken

De 7 elevatorbakken hebben een diepgang, wanneer geladen, van 2.28 to 3.12 meter.

Ja de elevatorbak kan getransporteerd worden naar de projectlocatie. U kunt het transport zelf regelen of aan ons overlaten. Wij huren daar derden voor in en belasten de kosten + 5% bureaukosten rechtstreeks door.

Ja, de elevatorbak mag ook buiten Nederland aangevoerd worden. Baars regelt dan een tow certificaat en een fit for tow certificaat.

Het tow certificaat geeft aan dat de sleepboot, het personeel en het sleepmateriaal aan de geldende richtlijnen moeten voldoen.

Een Fit for tow certificaat wordt door een klasse bureau afgegeven in opdracht van ILT afgegeven dat een binnenvaartbak leeg over zee vervoerd mag worden.

Wanneer niet het object niet naar behoren functioneert dan kunt u 24/7 contact opnemen met onze service afdeling. Het telefoonnummer is +31(0)184-415566..

De beunbak is een bak met rechte beunwanden en de elevatorbak is een bak met schuine beunwanden. De elevatorbak is door de schuine zijde geschikt om door een bakkenzuiger geleegd te worden en de beunbak is geschikt om door een grijper gelost te worden.

De meetbrief wordt gebruikt om het gewicht van de lading volgens de inzinking te bepalen.

Daarnaast wordt vermeld op de meetbrief:

 • leeftijd
 • afmetingen
 • zones waarin het schip bestemd is te varen

De beunstaat wordt gebruikt om de inhoud van de beun te bepalen.

Door het peilen in het beun kan vastgesteld worden aan de hand van de tabel van de beunstaat hoeveel m3 er in het laadruim zit.

De (onbemande) binnenvaart bakken hebben een Nederlands scheepvaart inspectie plaatje tegen het zetteboord gelast; wanneer dit plaatje is aangebracht hoeft men geen certificaten aan boord te hebben. De certificaten van de zeegaande bakken zijn digitaal, dit betekend dat zij via internet op elk gewenst kunnen worden opgezocht en/of uitgeprint.

Er is standaard geen navigatie verlichting aangebracht op de bakken. Op verzoek kan Baars navigatieverlichting aanbrengen op de bak.

Zonder schriftelijke toestemming van Baars is het niet toegestaan rots te vervoeren.

Splijtbakken

Er zijn  6 maten splijtbakken:

 • 160 m3 : B109, B110, B113, B114
 • 335 m3 : B305, B306
 • 450 m3 : B401, B402, B403, B404
 • 600 m3 : B601, B602
 • 850 m3 : B801, B802
 • 1000 m3 : B1001, B1002

Download hier de specificaties van al onze splijtbakken

Ja de splijtbak kan getransporteerd worden naar de projectlocatie. U kunt het transport zelf regelen of aan ons overlaten. Wij huren daar derden voor in en belasten de kosten + 5% bureaukosten rechtstreeks door.

Transport 1000m3 split hopper barge

Split hopper barge Baars

splithoppers transport via semi submersible vessel

Splithoppers transport via semi submersible vessel

Ja de splijtbakken hebben zeewaardige certificaten.

Wanneer het object niet naar behoren functioneert dan kunt u 24/7 contact opnemen met onze service afdeling. Het telefoonnummer is +31(0)184-415566..

De meetbrief wordt gebruikt om het gewicht van de lading volgens de inzinking te bepalen.

Daarnaast wordt vermeld op de meetbrief:

 • leeftijd
 • afmetingen
 • zones waarin het schip bestemd is te varen

De beunstaat wordt gebruikt om de inhoud van de beun te bepalen.

Door het peilen in het beun kan vastgesteld worden aan de hand van de tabel van de beunstaat hoeveel m3 er in het laadruim zit.

De (onbemande) binnenvaart bakken hebben een Nederlands scheepvaart inspectie plaatje tegen het zetteboord gelast; wanneer dit plaatje is aangebracht hoeft men geen certificaten aan boord te hebben. De certificaten van de zeegaande bakken zijn digitaal, dit betekend dat zij via internet op elk gewenst kunnen worden opgezocht en/of uitgeprint.

Er is standaard geen navigatie verlichting aangebracht op de bakken. Op verzoek kan Baars navigatieverlichting aanbrengen op de bak.

De sluisborg is een binnenvaart verplichting die moet voorkomen dat de splijtbak onbedoeld opent in een sluis. Gebruik deze borg ALLEEN IN de sluis. Wanneer de bak geladen is en men vergeet bij het lossen de sluisborg te ontgrendelen dan moet de bak eerst leeg gemaakt worden om de borg te kunnen ontgrendelen! Dat geldt voor alle splijtbakken van Baars.

Er staat nu een noodstop geactiveerd. Controleer de noodstop op het motorcontrolepaneel of de noodstop in het dek controlepaneel.

Wanneer de bak geopend wordt gaat er olie naar de cilinders en daardoor zakt het niveau in de hydraulische tank. Wanneer dit onder een kritisch punt komt stopt de motor automatisch. Vul olie bij tot zo’n 75% niveau.

Mobil DTE-25 of equivalent (informeer bij de olie leverancier).

Zonder schriftelijke toestemming van Baars is het niet toegestaan rots te vervoeren. Er zijn mogelijkheden om de beun te versterken met een hardox laag.

split hopper barge Baars

hardox hopper split barge

Koppelpontons

De koppeling van het Confloat – Koppelsysteem bestaat uit losse onderdelen welke vooraf in de te koppelen pontons worden geplaatst. De koppeling is een  “bout-moer” verbinding en bestaat uit een hoogwaardige bout, een geleide bus ten behoeve van de bout en een moer. Deze delen worden zodanig geplaatst dat bij het samenstellen van het werkponton de geleide bus met hierin de bout, zich bevindt tegenover de moer in de naastliggende ponton. Voor elke te koppelen zijde zijn er totaal twaalf (12) posities beschikbaar; te weten drie (3) naast elkaar in iedere hoek.  Zodra, tijdens het koppelen, een bout zich tegenover de bijbehorende moer bevindt, wordt deze bout in de moer geschoven en direct met een slagmoersleutel aangedraaid. Nadat de configuratie van het ponton op deze wijze is samengesteld wordt iedere bout met behulp van een momentsleutel op een voorspanning van 210 kN gebracht. Op deze wijze ontstaat een onwrikbaar en nagenoeg naadloos geheel, dat in staat is hoge dynamische belastingen op te nemen.

Klik op koppelpontons voor meer details.

Een modulaire jack-up is een modulaire containerponton die gecertificeerd is om boven het water getild te worden en te werken. Deze wordt vooral gebruikt in getijde gebieden om op 1 niveau de werkzaamheden te verrichten.
De spudpalen zorgen bij een modulaire container ponton voor de verankering en de stabilisatie en gaat op en neer met het waterniveau. Er wordt met een modulaire container ponton niet boven het water gewerkt.

Jackup 6'

Jackup 6′ Baars

modulaire container pontonBaars

koppelponton Baars

De modulaire Baars pontons beschikken over twee typen hefsystemen: hefsystemen met cilinders met hef en stabilisatie capaciteiten van 50 tot 200 ton. En spudsystemen met lieren die kunnen heffen en stabiliseren van 20 tot 120 ton. Baars adviseert voor baggerwerkzaamheden het lieren spudsysteem en voor hei -en boor werkzaamheden het hydraulische systeem.

De containers zijn gecertificeerd met een hull construction certificaat. Dit betekent dat het casco gecertificeerd is en we voor de certificering van een pontonconfiguratie alleen nog stabiliteit- en langsscheepse sterkte berekeningen maken. Vervolgens wordt na een veiligheidsinspectie aan boord een certificaat afgegeven voor het gehele ponton.

De stabilisatieberekening wordt op verzoek door Baars uitgevoerd en zal in rekening gebracht worden.

Dat hangt af van de werklocatie. Wanneer de werklocatie op een meer of afgesloten water is dan is de enige transportmogelijkheid trucks. Bij niet afgesloten wateren dan kan het modulaire werkplatform ook per water aangevoerd worden. In een dergelijk geval zak het meest economische transportmiddel aangeboden worden.

Transport ponton over land

Transport ponton per truck


Transport ponton per schip

Transport koppelponton per schip en truck

Transport compleet ponton over water

Transport Baars ponton met duwboot

Montage/demontage wordt geregeld door Baars en wordt berekend tegen werkelijke kosten. Instructie of installatie van de koppelpontons wordt voor rekening van de huurder door Baars geregeld. Dit gebeurt als volgt:
Engineer: €… per kalenderdag op basis van max. 12 uur, overuren naar rato.
Baars stuurt 2 engineers om verdere assistentie te leveren. Alle kosten worden als werkelijke kosten in rekening gebracht, vermeerderd met 10%. Dit zijn kosten voor de tickets, alle kosten buiten Nederland, visums, hotel, vertering, transport etc. Deze kosten zijn voor rekening van de huurder.

De huurder regelt dat Baars kan beschikken over een veilige werklocatie, een kraan, elektriciteit en een luchtcompressor met voldoende capaciteit van minimaal 3,5 m3 per minuut. Alle kosten daarvan zijn voor rekening van de huurder. Alle vereiste laswerkzaamheden wordt uitgevoerd door de huurder.

De huurder regelt en is verantwoordelijk voor geschikte accommodatie en transport voor de werknemers van Baars vanaf aankomst tot vertrek op basis van Sliedrecht/Sliedrecht. Waarbij vanaf aankomst op de locatie het dagtarief opeenvolgend van toepassing is tot aan het vertrek. Alle eventuele kosten buiten Nederland worden in rekening gebracht als werkelijke kosten.

De equipment moet altijd op onderliggende frames en/of bulkheads geplaatst worden. Bij twijfel vraag Baars.

De lieren worden direct op de Hydraulische Power Unit aangesloten en kunnen door middel van de radiografische afstand bediening bediend worden.

bediening lieren Baars

Bediening lieren Baars

afstandsbediening lieren, powerpack

Afstandsbediening lieren, powerpack

Wanneer een kraan gebruikt wordt op het dek dan worden draglineschotten aanbevolen ter bescherming van het dek.

ponton Baars met draglineschotten

ponton met kraan en draglineschotten

Welke olie gebruikt het hydraulisch systeem voor de Hydraulische Power Unit (HPU)?

Wanneer het object niet naar behoren functioneert dan kunt u 24/7 contact opnemen met onze service afdeling. Het telefoonnummer is +31(0)184-415566..

Jack-ups

Een modulaire jack-up is een modulaire containerponton die gecertificeerd is om boven het water getild te worden en te werken. Deze wordt vooral gebruikt in getijde gebieden om op 1 niveau de werkzaamheden te verrichten.
De spudpalen zorgen bij een modulaire container ponton voor de verankering en de stabilisatie en gaat op en neer met het waterniveau. Er wordt met een modulaire container ponton niet boven het water gewerkt.

De stabilisatieberekening wordt op verzoek door Baars uitgevoerd en zal in rekening gebracht worden.

Ja de jack-ups zijn gecertificeerd voor 5 NM (6′ Jack-up) en 20 NM (9,5′ Jack-up) door een IACS geaccrediteerd bedrijf.

De koppeling van het Confloat – Koppelsysteem bestaat uit losse onderdelen welke vooraf in de te koppelen pontons worden geplaatst. De koppeling is een “bout-moer” verbinding en bestaat uit een hoogwaardige bout, een geleide bus ten behoeve van de bout en een moer. Deze delen worden zodanig geplaatst dat bij het samenstellen van het werkponton de geleide bus met hierin de bout, zich bevindt tegenover de moer in de naastliggende ponton. Voor elke te koppelen zijde zijn er totaal twaalf (12) posities beschikbaar; te weten drie (3) naast elkaar in iedere hoek. Zodra, tijdens het koppelen, een bout zich tegenover de bijbehorende moer bevindt, wordt deze bout in de moer geschoven en direct met een slagmoersleutel aangedraaid. Nadat de configuratie van het ponton op deze wijze is samengesteld wordt iedere bout met behulp van een momentsleutel op een voorspanning van 210 kN gebracht. Op deze wijze ontstaat een onwrikbaar en nagenoeg naadloos geheel, dat in staat is hoge dynamische belastingen op te nemen.

coupling system Baars modular container pontoon

koppelsysteem Baars

Mobil DTE-25 of equivalent (informeer bij de olie leverancier).

Payload is het laadvermogen van een jack-up. Dus het gewicht wat buiten het eigen gewicht nog extra kan worden gelift.

Ja er moet een barge master of Jacking engineer met maritieme ervaring aan boord zijn.

Dat hangt af van de werklocatie. Wanneer de werklocatie op een meer of afgesloten water is dan is de enige transportmogelijkheid trucks. Bij niet afgesloten wateren dan kan het modulaire werkplatform ook per water aangevoerd worden. In een dergelijk geval zak het meest economische transportmiddel aangeboden worden.

transport Pontoon

Transport mogelijkheden koppelpontoons

Montage/demontage wordt geregeld door Baars en wordt berekend tegen werkelijke kosten. Instructie of installatie van de koppelpontons wordt voor rekening van de huurder door Baars geregeld. Dit gebeurt als volgt:
Engineer: €… per kalenderdag op basis van max. 12 uur, overuren naar rato.
Baars stuurt 2 engineers om verdere assistentie te leveren. Alle kosten worden als werkelijke kosten in rekening gebracht, vermeerderd met 10%. Dit zijn kosten voor de tickets, alle kosten buiten Nederland, visums, hotel, vertering, transport etc. Deze kosten zijn voor rekening van de huurder.

De huurder regelt dat Baars kan beschikken over een veilige werklocatie, een kraan, elektriciteit en een luchtcompressor met voldoende capaciteit van minimaal 3,5 m3 per minuut. Alle kosten daarvan zijn voor rekening van de huurder. Alle vereiste laswerkzaamheden wordt uitgevoerd door de huurder.

De huurder regelt en is verantwoordelijk voor geschikte accommodatie en transport voor de werknemers van Baars vanaf aankomst tot vertrek op basis van Sliedrecht/Sliedrecht. Waarbij vanaf aankomst op de locatie het dagtarief opeenvolgend van toepassing is tot aan het vertrek. Alle eventuele kosten buiten Nederland worden in rekening gebracht als werkelijke kosten.

Wanneer een kraan gebruikt wordt op het dek dan worden draglineschotten aanbevolen ter bescherming van het dek.

jackup 6' Baars

Jackup 6′ Baars

Wanneer het object niet naar behoren functioneert dan kunt u 24/7 contact opnemen met onze service afdeling. Het telefoonnummer is +31(0)184-415566.

Mooring Systems

Dit wil zeggen dat de lier met 1 laag kabeldraad op de trommel 10T kan trekken, naarmate de kabel-laag dikker wordt neemt de kracht af (kracht x arm).

Onder alle equipment worden las-platen geleverd. Deze dienen op het dek gelast te worden. Baars kan dit verzorgen of we kunnen instructies aanleveren.

De equipment moet altijd op onderliggende frames en/of bulkheads geplaatst worden. Bij twijfel vraag Baars.

De lieren worden direct op de hydraulische power unit aangesloten en kunnen door middel van de radiografische afstand bediening bediend worden.

De houdkracht van een anker is afhankelijk van de bodemgesteldheid. In het meest gunstige geval heeft een high holding power anker een houdkracht van grofweg 10x het eigen gewicht. Bijvoorbeeld onze deltaflipper van 2 ton heeft een houdkracht van 20 ton.

Wanneer het object niet naar behoren functioneert dan kunt u 24/7 contact opnemen met onze service afdeling. Het telefoonnummer is +31(0)184-415566..

Condities

De huur gaat in bij vertrek van het gehuurde object uit Sliedrecht.

De huur stopt bij aankomst van het gehuurde object in Sliedrecht of op een nader te bepalen locatie.

Er wordt gebruik gemaakt van een BIMCO BARGEHIRE 2020.

In principe sluit de huurder een verzekering af zowel CASCO als PI voor de huurperiode. In sommige gevallen doen wij het als Baars Charter. Vraag naar de actuele verzekerings tarieven.

De huurperiode kan vanaf 1 week huur zijn. Bij een huurperiode korter of gelijk aan 2 weken brengen wij EUR 500,00 per bak als voorbereidingskosten in rekening.

In het BIMCO BARGEHIRE contract staat de huurperiode benoemd. De huur stopt op het moment dat het verhuurde object terug gebracht is in Sliedrecht. Wanneer de huur langer is dan de benoemde periode dan wordt de huurperiode stilzwijgend verlengd voor het huurbedrag zoals in het contract vermeld staat.

Van tevoren wordt er een inspectie gedaan door een onafhankelijke expertisebureau (de inhuur). Als de bak terugkomt vindt er weer een expertise plaats door dat onafhankelijke expertisebureau (de uithuur). Schade die in deze tussenliggende tijd is ontstaan wordt verhaalt op de huurder. De huurder ontvangt daartoe een rapport met de kosten van de inspectie en de reparatiekosten. Foto’s van de schade kunnen naar wens opgestuurd worden.

In het BIMCO 2008 contract aanvaarden en benoemen de Eigenaars en de Huurders gezamenlijk een onafhankelijk expertisebureau. Standaard wordt Expertisebureau van Rees BV ingeschakeld als gekwalificeerde scheepsexpert. De inhuur-survey en de uithuur-survey vinden plaats in de haven of bij plaats van levering.

Ja maar er mag geen invloed uitoefenen op de onafhankelijke expert.

De expertisekosten zijn voor gezamenlijke rekening op basis van 50-50 %.

Reparaties mogen alleen in overleg met de eigenaar worden uitgevoerd.

Wanneer het object niet naar behoren functioneert dan kunt u 24/7 contact opnemen met onze service afdeling. Het telefoonnummer is +31(0)184-415566..

Het object wordt droog gezet d.m.v. 2 lorries die over een rails rijden. Deze lorries worden onderwater neergelaten. Dan wordt de bak er boven gepositioneerd. Na dit in positie brengen worden de lorries over de rails boven water getrokken en staat de onderkant van de bak droog voor inspectie

Normaal gesproken wordt de beun/elevator/splijt bak bij ons uit de haven gesleept en voor de loswal gelegd waar deze nogmaals geïnspecteerd wordt. De voorbereidingskosten bedragen EUR 500,– per bak bij een huur korter dan 2 weken.

Het Nederlandse recht wordt gehanteerd.

De huurder heeft de verantwoording om het materieel gedurende de overeenkomst te onderhouden.

Onderverhuur is niet toegestaan.

Nee, een splijtbak gaat bij uithuur altijd op de helling, omdat de rubberen laadruimafdichting het belangrijkste onderdeel van de splijtbak is. Als de splijtbak bij de vorige uithuur gehellingd is geweest, hoeft deze niet opnieuw weer op de helling bij een nieuwe verhuur (inhuur). Dit uiteraard in overleg met de huurder, de verhuurder en de expert. De kosten van het hellingen zijn voor de rekening van de huurder.

Ja een huurkoop constructie bestaat tot de mogelijkheden bij Baars.

In het BIMCO BARGEHIRE contract die bij opdracht verstrekt wordt die door verhuurder en huurder getekend dient te worden.

Heeft u een vraag

die hier niet tussen staat?

Neem dan gerust contact op met de afdeling Verkoop

Bert Advocaat, Rianne Reuvekamp en Marjo Ritmeester

© Copyright - Baarsbv.com