Splijtbakken en beunbakken worden verhuurd voor het project Ruimte voor de Rivier, waarmee de Nederlandse waterveiligheid in de toekomst moet worden geborgd. Nederland blijft voor Baars een belangrijke markt voor verhuur.