De eerste stoombaggermolen in Nederland is een feit. Deze is gekocht door Adriaan Volker, grondlegger van de Sliedrechtse baggerindustrie. Volker, die de klepschouw al had bedacht, ontwerpt met een bevriende collega de hopperzuiger die later wordt ingezet om de Nieuwe Waterweg uit te graven.