Nederland wordt een koninkrijk. Koning Willem I beslist tot grote waterbouwkundige werken waarmee hij ons land weer op de economische kaart wil zetten. Grote stukken land worden ingepolderd, kanalen gegraven en vaarwegen verbeterd. Veel Sliedrechters verlaten hiervoor het dorp voor langere tijd en gaan ‘buitenaf’ werken.