De Deltawet die wordt uitgevaardigd om ervoor te zorgen dat Nederland beter beschermt raakt tegen hoogwater, zorgt
in de baggerwereld voor een enorme economische, wetenschappelijke en technologische expansie.