Arie Azn., één van de zonen van Arie sr. koopt de oude werf van zijn vader en begint met zijn zonen een nieuw bedrijf, A. Baars Azn.