Anker ponton ‘De rijger’

Van Oord kreeg de opdracht een nieuwe HDPE-afvoerpijp met betonnen kragen te installeren op 2,4 kilometer uit de kust van het eiland Guernsey. Geen eenvoudige opgave, want de installatie moest plaatsvinden in snelstromend water op een diepte van 30 meter. Voorbereidend werk aan land was geen optie, omdat er geen veilige kade en opslagruimte voor de betonnen kragen voorhanden waren. Van Oord zocht de oplossing in een unieke pontonconstructie die Baars mocht ontwikkelen.

Innovatieve oplossing op maat

Samen met Van Oord hebben we een modulair ponton op maat ontworpen met een speciaal framewerk om de pijpen in te ‘rijgen’. De ponton kreeg dan ook de toepasselijke naam ‘de Rijger’ – en werd naast de backhoe dredger ‘Piet Ponton’ afgemeerd. De betonnen kragen werden opgeslagen op een flat top pontoon die naast Piet Ponton lag. De Rijger en de twee modulaire ankerpontons vormden samen een veilig en stabiel platform voor het uitvoeren van alle werkzaamheden.

Succesvolle samenwerking

Het succes van het Guernsey-project lag in de goede samenwerking die ertoe leidde dat we samen met onze opdrachtgever de juiste oplossing voor dit project konden ontwikkelen. Want ook bij dit project geldt: Our Creativity Your Solution.