Betere toegang en vlottere doorstroming door De Nieuwe Sluis Terneuzen, Baars helpt mee!

Het project De Nieuwe Sluis gaat zorgen voor een betere toegang en vlottere doorstroming vanaf de Westerschelde naar het Kanaal van Gent naar Terneuzen en verder. De Nieuwe Sluis zal zorgen voor nieuwe economische activiteiten in zowel de Zeeuws-Vlaamse als de Vlaamse regio, deze economische activiteiten dragen ook bij aan extra werkgelegenheid.

De komst van De Nieuwe Sluis maakt het mogelijk om grote zeeschepen door te laten varen tot aan de haven van Gent, door het Kanaal Gent-Terneuzen. Naast dat er grotere zeeschepen doorheen kunnen varen, wordt ook de capaciteit van de sluizen vergroot. Hierdoor is de verwachting dat de wachttijd voor binnenvaartschepen zal afnemen.

Opdrachtgevers project De Nieuwe Sluis
Het project De Nieuwe Sluis is in opdracht van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie, en aannemerscombinatie Sassevaart is verantwoordelijk voor de uitvoering van de bouw van De Nieuwe Sluis. Het project zal in 2023 afgerond worden. Veiligheid en zo min mogelijk hinder staan voorop tijdens de aanleg van De Nieuwe Sluis.

De afmetingen van De Nieuwe Sluis zullen net zo groot worden als de sluizen in het Panamakanaal, namelijk 427 meter lang, 55 meter breed en 16,44 meter diep. De verwachting is dat de sluis geschikt zal zijn voor grote zeeschepen tot wel 366 meter lang, 49 meter breed en 15 meter diep.

Koppelponton splijtbak voor de aanleg van De Nieuwe Sluis
De allereerste stap voor de ontwikkeling van De Nieuwe Sluis was het opblazen van de westwand van de Middensluis in Terneuzen, dit is op 23 maart uitgevoerd. Vervolgens is onze klant Lek Sloopwerken aan de slag gegaan de verdere sloop van de middensluis.

Als Baars zijnde leveren wij een nieuw geconfigureerde koppelponton Shannon welke is gecertificeerd voor de binnenvaart (CBB). De afmeting van dit backhoe ponton is 46,76 meter lang, 14,63 meter breed en 2,89 meter diep en heeft een maximale laadcapaciteit van 453 ton. Op het koppelponton zitten 2 zwaar uitgevoerde vierkante spudpalen en een verstappaal, hierdoor is het mogelijk om de backhoe barge 10 meter te bewegen via het liersysteem zonder daarvoor een duwboot nodig te hebben. Middels een stabiliteitsberekening is er goedkeuring voor het gebruik van een Liebherr kraan R980 van 240 ton.

Naast de koppelponton wordt er ook een B802 splijtbak ingezet van 850 m3. De splijtbak wordt gebruikt om de niet meer in gebruik zijnde landtong af te voeren om deze een nieuw deel te laten worden van de waterweg in de Schelde. Naast het afvoeren van de landtong wordt de splijtbak ook ingezet om sloopmateriaal van de sluis te bergen.

Backhoe ponton en splijtbak zijn de multifunctionele oplossing van Baars
De combinatie van de backhoe ponton en de splijtbak is een multifunctionele oplossing van Baars die voor verschillende opdrachten ingezet kan worden. In dit geval wordt het gebruikt voor de grote baggerwerken bij de bouw van een sluis, maar dit kan ook bij de bouw van bijvoorbeeld tunnels of terminals en andere grootschalige werkzaamheden. Naast het leveren van de koppelponton en splijtbak helpt Baars ook bij het vervoer en indien mogelijk met het regelen van de bemanning. Hiermee zorgen wij ervoor dat wij een one stop shop zijn voor jouw baggerklus.

Op zoek naar maatwerk koppelpontons? Neem gerust contact met ons op!