Jackup in de Biesbosch: Water bedwingen om water te leveren

Om de (drink)watervoorziening te garanderen voor nu en in de toekomst, werkt Evides Waterbedrijf als gedelegeerd opdrachtgever van Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch (WBB) aan de realisatie van een nieuw innamepompstation Bergsche Maas. Een onderdeel van dit project is de aanleg van de ondergrondse transportleidingen aan de rand van de Nationaal Park De Biesbosch. De uitvoerderscombinatie V.O.F. Denys/Van Oord stonden daarbij voor een uitdaging. Hoe leg je leidingen aan in een natuurgebied zonder het milieu te verstoren? Baars hielp met de oplossing.

Jack-up voor stabiele positie
Het grote vraagstuk bij dit werk was hoe de leidingen tijdens de installatie en het transport stabiel en in positie op het water konden blijven. Baars adviseerde een jack-up in het ondiepe water te gebruiken. Deze kon worden gebruikt als rusttafel en werkplaats voor het koppelen van de pijpen. Op de ponton van de jack-up werd de las gemaakt om de pijpen te verbinden. Daarnaast werden er speciale rolsystemen gemonteerd om de buizen weer af te schuiven. Vier spudlegs zorgden daarbij voor een stabiele positie. Na de voorbereidende werkzaamheden werden de modulaire containerpontons gevuld met water om de volledige jack-up en de leidingen af te zinken.

Oplossingen voor werken op het water
Baars adviseert u graag over vraagstukken waarmee u te maken krijgt bij werken op het water. Vaak kunnen we met bestaande materialen nieuwe toepassingen voor u vinden. Voor meer informatie over hoe we dat deden voor het project van Evides kunt u kijken op spaarbekken

Jack-ups en koppelpontons van Baars
Met onze jack-ups heeft u geen hinder van getijden en golven. U kunt ze gebruiken op rivieren, in havens en langs de zeekust (tot 5 NM van de kust). De jack-up kan zowel over water als over de weg worden geleverd en onze monteurs maken hem graag klaar voor gebruik. Dankzij het modulaire systeem kunnen onze bijbehorende koppelpontons in verschillende configuraties worden geleverd voor verschillende toepassingen, zoals bagger- en boorwerkzaamheden of bodemonderzoek.