Primeur! 1.000 m3 grote splijtbak ingezet bij Beatrixsluis in Nieuwegein

De Prinses Beatrixsluis is de grootste monumentale binnenvaartsluis van Nederland. Deze sluis ligt in het Lekkanaal bij Nieuwegein. Jaarlijks passeren ongeveer 50.000 schepen de Beatrixsluis en het Lekkanaal is de belangrijkste rechtstreekse hoofdvaarwegverbinding tussen de havens van Rotterdam en Amsterdam. De 3e kolk zorgt ervoor dat het scheepvaartverkeer de Prinses Beatrixsluis ook in de toekomst vlot en veilig kan passeren. De schepen kunnen het sluizencomplex in de toekomst aanzienlijk sneller passeren. De werkzaamheden aan de sluis zullen in 2019 afgerond worden.

Onze vertrouwde opdrachtgever Martens en Van Oord tekende voor al het grondwerk en maakt daarbij gebruik van een primeur van Baars: een splijtbak met een inhoud van maar liefst 1.000 m3. Daarnaast wordt er voor een periode van een half jaar gebruik gemaakt van een 850 m3 grote splijtbak.

De derde sluiskolk
Er komt een derde sluiskolk ten oosten van de twee huidige kolken te liggen. Aan diezelfde kant wordt het Lekkanaal over de gehele lengte verbreed en verdiept en wordt de dijk iets naar het oosten verlegd. Een grote klus waar veel grond bij wordt verplaatst – en daar zijn deze grote splijtbakken ideaal voor. De splijtbakken worden nu in de rivieren gebruikt, maar ze zijn zeewaardig en daardoor ook zeer geschikt voor de buitenwateren.