Niet langer kampen met overstromingen

In de regio Kampen-Zwolle worden belangrijke maatregelen genomen om de waterveiligheid voor de toekomst te borgen; bekend onder de projectnaam: Ruimte voor de Rivier. Zo wordt de rivier de IJssel over een lengte van 7,5 kilometer tussen de Molenbrug en de Eilandbrug verdiept. Daarnaast wordt het Reevediep aangelegd, een nieuwe zijtak van de IJssel richting het Drontermeer. In het Reevediep wordt meteen ruim driehonderd hectare nieuwe natuur gerealiseerd, wat de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving Kampen sterk verbetert. Er komen nieuwe wandel – en fietspaden en bijvoorbeeld een nieuwe vaargeul voor de recreatievaart. In mei 2015 zijn de baggerwerkzaamheden gestart, waaraan Baars een belangrijke bijdrage mag leveren met de levering van onze splijtbakken B803, B601 en B804. Volgens de huidige planning zijn alle werkzaamheden van de eerste fase eind 2016 afgerond. Het totale project wordt naar verwachting eind 2019 opgeleverd.