Our Creativity Your Solution: De slogan waar Baars voor staat!

Situatieschets
Op 29 december is een binnenvaartschip in dichte mist tegen de stuw bij Grave gevaren, die daarbij beschadigd is geraakt.

Oplossing Baars
Rijkswaterstaat vroeg Baars om een oplossing waarin zij adviseerde gebruik te maken van een hefeiland, waarin dezelfde stuwen zijn bevestigd als in de bestaande waterkering aanwezig zijn. Vanaf het hefeiland kunnen de reparaties uitgevoerd worden. Een duurzame, economische oplossing die op korte termijn realiseerbaar is.

Keuze Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat heeft uiteindelijk gekozen voor een tijdelijke dam die ervoor moet zorgen dat het waterpeil in de Maas tussen Grave en Sambeek op normale waterhoogte terugkeert.  Dit lijkt ons een goede, degelijke oplossing voor het herstel van de stuw. Voor ons geen opdracht in Grave, maar we wensen Rijkswaterstaat uiteraard veel succes met de gekozen oplossing.