Een kei van een oplossing voor de Dam van Seyssel, Frankrijk

Na 60 jaar functioneren vond ‘La Compagnie Nationale du Rhône’ het tijd voor groot onderhoud aan de Dam van Seyssel. De dam moet worden versterkt om de stabiliteit te vergroten en de veiligheid van de omgeving te waarborgen. Een grote civieltechnische operatie, waaraan Baars een belangrijke bijdrage mag leveren.

Het project begon in oktober 2014 door het creëren van een herstelgebied met steiger en een vaargeul tussen de steiger en de dam. Oog voor het milieu is daarbij vanaf het begin belangrijk geweest. Er zijn dan ook verschillende maatregelen genomen om zo min mogelijk schade aan de waterfauna te veroorzaken. Het zuurstofgehalte, de temperatuur en de troebelheid van het Rhône-water worden bovendien continu gemeten. Als onderdeel van het project wordt nu een tapijt van 26.000 ton keien op de bodem van de rivier gelegd. Iedere kei weegt 3 tot 6 ton – en samen gaan ze de bodem bedekken over een oppervlakte van maar liefst 5.000 m2. Dat is bijna twee derde van een voetbalveld! De keien komen uit steengroeven van de Rhône-Alpes en worden aangevoerd door trucks. Vervolgens worden ze vanaf de steiger ingeladen op de door Baars geleverde splijtbakken ‘Arthur’ en ‘Margaux’. Deze splijtbakken varen de keien stroomafwaarts naar de eveneens door ons geleverde ponton ‘Seyssel’.

Voor de demontabele splijtbak 160 m3 bestaat er de mogelijkheid om hardox strippen in te lassen voor het vervoer van zware stenen. Deze hardox strippen zorgen ervoor dat de bakken niet zo erg beschadigen bij het laden en lossen van de stenen. Het eigen gewicht van de splijtbak  is door het extra staal wel toegenomen, dus dat betekent dat er minder geladen kan worden. De standaard stabiliteitsberekening van deze splijtbak is opnieuw vastgesteld voor het certificeren van de splijtbak. De berekeningen voor de stabiliteit en het organiseren van certificaten worden ook door Baars uitgevoerd.

Op deze ponton geeft een mechanische shovel de keien terug aan de rivier…
Een kei van een opdracht!