Alleen het beste, Oder niets

Al jaren voert de Poolse overheid werkzaamheden uit aan de rivier de Oder bij de stad Wroclaw. Enerzijds zijn de werkzaamheden gericht op veiligheid van de stad – dus op het voorkomen van overstromingen door het buiten zijn oevers treden van de rivier. Anderzijds wil de stad ook steeds aantrekkelijker worden voor toeristen. Bruggen en wegen worden daarom aangelegd en gerenoveerd, de rivier is verbreed en kaden zijn verstevigd. Het Poolse aannemingsbedrijf Energopol heeft nu opdracht gekregen de volgende fase van de werkzaamheden uit te voeren – en Baars mag daarbij ondersteunen! We hebben voor langere tijd drie pontons verhuurd, waarmee de aannemer aanvullend bagger- en oeverwerk aan de Oder kan uitvoeren.