• barge container pontoons

Een kei van een oplossing voor de Dam van Seyssel, Frankrijk

Na 60 jaar functioneren vond ‘La Compagnie Nationale du Rhône’ het tijd voor groot onderhoud aan de Dam van Seyssel. De dam moet worden versterkt om de stabiliteit te vergroten en de veiligheid van de omgeving te waarborgen. Een grote civieltechnische operatie, waaraan Baars een belangrijke bijdrage mag leveren.
Het project begon in oktober 2014 door het creëren van een herstelgebied met steiger en een vaargeul tussen de steiger en de dam. Oog voor het milieu is daarbij vanaf het begin belangrijk geweest. Er zijn dan ook verschillende maatregelen genomen om zo min mogelijk schade aan de waterfauna te veroorzaken. Het zuurstofgehalte, de temperatuur en de troebelheid van het Rhône-water worden bovendien continu gemeten.
Als onderdeel van het project wordt nu een tapijt van 26.000 ton keien op de bodem van de rivier gelegd. Iedere kei weegt 3 tot 6 ton – en samen gaan ze de bodem bedekken over een oppervlakte van maar liefst 5.000 m2. Dat is bijna twee derde van een voetbalveld! De keien komen uit steengroeven van de Rhône-Alpes en worden aangevoerd door trucks. Vervolgens worden ze vanaf de steiger ingeladen op de door Baars geleverde splijtbakken ‘Arthur’ en ‘Margaux’. Deze splijtbakken varen de keien stroomafwaarts naar de eveneens door ons geleverde ponton ‘Seyssel’. Op deze ponton geeft een mechanische shovel de keien terug aan de rivier…
Een kei van een opdracht!

Contact

Wilt u meer weten over wat we voor u kunnen betekenen? Of heeft u bijvoorbeeld een specifiek product waarvoor u een vrijblijvende offerte wilt ontvangen? Laat het ons weten. U kunt ons natuurlijk ook telefonisch benaderen: +31(0)184 - 415566.